User Tools

Site Tools


geda:bug_triage_guide.nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
geda:bug_triage_guide.nl [2016/07/25 14:39]
bert Minor edits
geda:bug_triage_guide.nl [2016/07/26 13:00] (current)
bert Minor edit
Line 3: Line 3:
 ====== gEDA/gaf and PCB Fout/​Verzoek om kenmerken Triage Gids ====== ====== gEDA/gaf and PCB Fout/​Verzoek om kenmerken Triage Gids ======
  
-gEDA/​gaf ​gebruikt ​[[http://​launchpad.net|Launchpad]] voor het volgen van fouten en verzoeken om kenmerken - de gEDA start pagina is [[http://​bugs.launchpad.net/​geda | hier]].+gEDA/​gaf ​en PCB gebruiken ​[[http://​launchpad.net|Launchpad]] voor het volgen van fouten en verzoeken om kenmerken - de gEDA pagina is [[http://​bugs.launchpad.net/​geda ​| hier]] en die van PCB [[http://​bugs.launchpad.net/​pcb ​| hier]].
  
 Nieuw gerapporteerde fouten en verzoeken om nieuwe kenmerken moeten periodiek worden getriëerd door de ontwikkelaars en anderen dichtbij het project, om deze soepel af te kunnen handelen en te voorkomen dat deze vastlopen. Nieuw gerapporteerde fouten en verzoeken om nieuwe kenmerken moeten periodiek worden getriëerd door de ontwikkelaars en anderen dichtbij het project, om deze soepel af te kunnen handelen en te voorkomen dat deze vastlopen.
Line 27: Line 27:
   - Als je met e-mails op de hoogte wil blijven van veranderingen in het foutrapport,​ klik dan op "​Subscribe"​ in de rechter kolom van het scherm.   - Als je met e-mails op de hoogte wil blijven van veranderingen in het foutrapport,​ klik dan op "​Subscribe"​ in de rechter kolom van het scherm.
  
 +===== Triage van Kenmerk Verzoeken =====
 +//Er zijn twee actieve lijsten voor verzoeken voor Kenmerk verzoeken (sinds 02-2016)://
 +  * Launch Pad:
 +     - Kies een kenmerk verzoek request van
 +       * https://​launchpad.net/​geda/​+bugs?​search=Search&​field.status=New
 +       * https://​launchpad.net/​pcb/​+bugs?​search=Search&​field.status=New
 +     - Als dit hier al niet op staat, zet de Importance op "​Wishlist"​
 +     - Als je het eens bent met het kenmerk verzoek, selecteer de "Bug affects me" optie. Dit geeft ons een kans om de populariteit van het verzoek te volgen.
 +     - Een ontwikkelaar die voldoende bekend is met de ontwerpissues zal de Status veranderen van "​New"​ naar "​Confirmed",​ "​WontFix"​ of "​Opinion"​.
 +  * Geda/PCB Project Wiki:
 +     - "Wish List" aan de onderzijde van deze pagina:
 +       * [[http://​wiki.geda-project.org/​pcb:​roadmap]]
geda/bug_triage_guide.nl.1469471977.txt.gz · Last modified: 2016/07/25 14:39 by bert