User Tools

Site Tools


geda:bug_triage_guide.nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
geda:bug_triage_guide.nl [2016/07/25 14:43]
bert Added a link to the pcb bug tracker
geda:bug_triage_guide.nl [2016/07/26 13:00] (current)
bert Minor edit
Line 27: Line 27:
   - Als je met e-mails op de hoogte wil blijven van veranderingen in het foutrapport,​ klik dan op "​Subscribe"​ in de rechter kolom van het scherm.   - Als je met e-mails op de hoogte wil blijven van veranderingen in het foutrapport,​ klik dan op "​Subscribe"​ in de rechter kolom van het scherm.
  
 +===== Triage van Kenmerk Verzoeken =====
 +//Er zijn twee actieve lijsten voor verzoeken voor Kenmerk verzoeken (sinds 02-2016)://
 +  * Launch Pad:
 +     - Kies een kenmerk verzoek request van
 +       * https://​launchpad.net/​geda/​+bugs?​search=Search&​field.status=New
 +       * https://​launchpad.net/​pcb/​+bugs?​search=Search&​field.status=New
 +     - Als dit hier al niet op staat, zet de Importance op "​Wishlist"​
 +     - Als je het eens bent met het kenmerk verzoek, selecteer de "Bug affects me" optie. Dit geeft ons een kans om de populariteit van het verzoek te volgen.
 +     - Een ontwikkelaar die voldoende bekend is met de ontwerpissues zal de Status veranderen van "​New"​ naar "​Confirmed",​ "​WontFix"​ of "​Opinion"​.
 +  * Geda/PCB Project Wiki:
 +     - "Wish List" aan de onderzijde van deze pagina:
 +       * [[http://​wiki.geda-project.org/​pcb:​roadmap]]
geda/bug_triage_guide.nl.1469472222.txt.gz ยท Last modified: 2016/07/25 14:43 by bert