User Tools

Site Tools


geda:howto_report_bugs.nl

Vertalingen van deze pagina zijn beschikbaar in de volgende talen: English, Русский.

Hoe fouten te rapporteren

Ik heb een fout gevonden! Wat kan ik er aan doen ?

  1. Kijk of je de fout kan reproduceren.
  2. Vraag op de geda-user mailing lijst of er een omweg voor is, of dat deze fout opgelost is in de nieuwste versie van gEDA/gaf. Merk op dat je je dient aan te melden bij de geda-user e-mail lijst voordat je berichten naar deze lijst kan sturen.
  3. Kijk of het issue al in het foutenvolgsysteem (bug tracking system) van de component (zie onder). Zo niet, maak dan een foutrapport aan. Zorg er voor dat alle noodzakelijke informatie om de fout te reproduceren, en de versie van gEDA/gaf waarin de fout optreedt, vermeld wordt.
  4. Tenslotte, zoals met alle open source projecten, kun je jouw programmeerkunde aanwenden om de fout zelf op te lossen. Stuur jouw patch naar het foutenvolgsysteem van geda/gaf. De patch zal men graag accepteren om de volgende uitgave van gEDA/gaf te verbeteren.

Foutenvolgsystemen

geda/howto_report_bugs.nl.txt · Last modified: 2016/07/25 13:23 by bert