User Tools

Site Tools


playground:howto_report_bugs.nl

Vertalingen van deze pagina zijn beschikbaar in de volgende talen: Русский.

Hoe fouten te rapporteren

Ik heb een fout gevonden! Wat kan ik er aan doen ?

  1. Kijk of je de fout kan reproduceren.
  2. Vraag op de geda-user mailing lijst of er een omweg voor is, of dat deze fout opgelost is in de nieuwste versie van gEDA/gaf. Merk op dat je je dient aan te melden bij de geda-user e-mail lijst voordat je berichten naar deze lijst kan sturen.
playground/howto_report_bugs.nl.txt · Last modified: 2016/07/25 12:08 by bert