User Tools

Site Tools


playground:howto_report_bugs.nl

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

playground:howto_report_bugs.nl [2016/07/25 12:08] (current)
bert created
Line 1: Line 1:
 +//​Vertalingen van deze pagina zijn beschikbaar in de volgende talen:// [[howto_report_bugs.ru|Русский]].
 +
 +====== Hoe fouten te rapporteren ======
 +
 +===== Ik heb een fout gevonden! Wat kan ik er aan doen ? =====
 +  - Kijk of je de fout kan reproduceren.
 +  - Vraag op de [[geda:​mailinglists|geda-user mailing lijst]] of er een omweg voor is, of dat deze fout opgelost is in de nieuwste versie van gEDA/gaf. Merk op dat je je dient aan te melden bij de  geda-user e-mail lijst voordat je berichten naar deze lijst kan sturen.
  
playground/howto_report_bugs.nl.txt · Last modified: 2016/07/25 12:08 by bert